Pri vyskladaní kombinácie  STRAIGHT FLUSH s použitím jednej alebo dvoch kariet hráč získava 80% z aktuálneho Jackpot Banku v Cash Game Chips (o ktoré nemusí hrať) zvyšných 20% ostáva ako základ do následujucého Jackpotu. Maximálna výška Jackoptu sa bude vyzberávať do sumy 250€

Pred Flopom musia byť karty rozdané minmálne pre štyroch hráčov

Jackpot Bonus platí pre pokrovú variáciu Texas Holdem a Omaha PL

Jackpot Bonus sa aktulizuje po každej odohranej Cash Game

Jackpot Bonus je možné vyplatiť len raz za Cash Game

Bonusy su atkuálne pre hráčov od 12.1.2017