Od 16.1.2018 si pre hráčov Cash Game Double Star Poker Club pripravil novú akciu s názvom FREE MONEY

Princíp fungovania akcie bude spočívať následovne:

Za jeden deň je podmienkou odohrať minimálne 4 hodiny na Cash Game, následujúci deň 3 hodiny (možnosť aj naopak 3+4 hodiny) a automaticky po uplynutí stanoveného času hráč ziskáva 20€ od clubu vo forme Cash, alebo Cash Chips.

V prípade neotvorenia Cash Game v druhý deň sa to automaticky presúva na najbližšiu open Cash Game, ak sa hráč nedostaví, peniaze mu automaticky  prepadávajú.

Každý hráč je povinný si sledovať čas a po dosiahnutí hodín určené klubom vypýtať bonus, v prípade opaku peniaze prepadávajú. Tretí deň hrania Cash Game už klub nieje povinný vyplácať bonusy.