Od 16.1.2018 – 14.2.2018 spúšťame nový  Super Cash Game Rake Back. Hráči budú finačne odmenení podľa počtu odohraných hodín a to následovným spôsobm : Výber do Rake Back sa bude uplatňovať na všetkých odohraných Cash Game v Double Star Poker, ktorý sa vzťahuje na Texas Hold´em aj Omaha PL. 

pot 3€ /49€ - 1€, pot 50€/99€ - 2€, pot 100€/249€ - 3€, 250€ + 5€ 

Vyplácaných bude každý mesiac prvých 8 hráčov s najväčším počtom odohraných hodín ( minimálne 29 hodín )  

 Do Rake Back sa budú zaratávať už aj pol hodiny ( 00:30 min. )

BONUSOVÉ HODINY - ak sa hráč dostaví do otvorenia CG a to 20:30 bude mu prirátaná hodina naviac, automaticky po zotrvaní piatich hodín NEPRERUŠOVANÉHO hrania, bude mu automaticky pripísaná druhá bonusová hodina

Koeficient násobenia odohratých hodín.

  • 35 - 54 = 1
  • 55 - 79 = 1,25
  • 80 - 104 = 1,5
  • 105 - 149 = 1,75
  • 150 - 199 = 2
  • 200 a viac = 2,5

PREROZDELENIE ( v daný deň z odohranej CG) sa fixne bude odvádzať 30€ do Jackpotov a ostatok z vyzbieranej sumy do Rake Backu

Double Star Poker Prešov si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v nutnom prípade počas všetkých uskutočnených akcií v priestoroch clubu.