Bad Beat Jackpot:

získava hráč, ktorý prehrá štvoricu (poker), pričom použije obe svoje hole cards. Hráč musí držať pár na ruke. Bad Beat Jackpot sa vypláca pomerom: 65% víťaz jackpotu, 20% víťaz potu, 15% sa rozdelí alikvotne hráčom, ktorým boli rozdané karty.

Royal Flush Jackpot 
získava hráč, ktorý ukáže kombináciu Kráľovskej čistej postupky (royal flush), pričom použije obe svoje hole cards. Royal Flush Jackpot sa vypláca pomerom: 50% víťaz.

Straight Flush Jackpot 
získava hráč, ktorý ukáže kombináciu ľubovolenj čistej postupky (straight flush), pričom použije obe svoje hole cards. Straight Flush Jackpot sa vypláca pomerom: 50% víťaz.

TURNAJOVÝ JACKPOT SA BUDE NAVYŠOVAŤ PO KAŽDOM TURNAJI, KDE DO BANKU PRISPEJE 1€ KAŽDÝ HRÁČ, KTORÝ SI ZAKÚPI BUY-IN. ZAČIATOK JACKPOTU V HODNOTE 300,00€ PRISPIEVA CLUB DOUBLESTAR.